Burgemeester Vlecken reikte zondag 27 oktober een Koninklijke Onderscheiding uit aan Pierre Michiels (84 jaar) bij gelegenheid van het 95-jarig bestaan van het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph (LMK). Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Michiels is al 60 jaar actief voor het LMK. Hij is voor het koor van grote betekenis door zich op een buitengewone wijze en belangeloos in te zetten voor uiteenlopende activiteiten. Daarnaast was hij voorzitter van de muziekcommissie. Ook zorgt hij voor de koorpromotie. Tot slot was hij voorzitter van de carnavalsvereniging de Joepemannen, gelieerd aan het LMK.