Het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph verwelkomt altijd graag nieuwe leden. Onze Commissie Ledenwerving is hiertoe onafgebroken op pad, zodat het koor ook in de toekomst kan blijven bestaan en het de mannenkoorzang kan blijven uitdragen op de manier die het publiek van ons gewend is.

Daarom zoeken wij mannen, van jong tot oud, die hun stem willen laten horen in ons koor. Kom eens een kijkje nemen, proef de sfeer in onze vereniging, luister of zing mee. Je bent van harte welkom op onze repetitie-avond: iedere donderdagavond van 19.15 uur tot 22.00 uur in Multifunctioneel Centrum “An d’r Put”, Past. Scheepersstraat 3 te Waubach.

Voor meer informatie kunt je terecht bij Hans Erfkemper, tel. 045 5321910 / e-mail: hans.erfkemper@gmail.com. Uiteraard kunt je ook altijd contact opnemen met de secretaris via het contactformulier of klik hier voor meer informatie.