Ondersteunende leden -Vrienden- van het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph

Een kleine twintig jaar geleden werd de Ondersteuningsgroep van het Landgraafs Mannenkoor opgericht. De ondersteunende leden, ofwel Vrienden van het koor staan door hun jaarlijkse financiële bijdrage garant voor de kosten van activiteiten die het koor organiseert om het koor kwalitatief op een hoog niveau te houden. De ondersteunende leden steunen onze vereniging met in ieder geval €50,= per jaar. Bijdragen die vanzelfsprekend in hoge mate gewaardeerd worden.

Als blijk van waardering worden de Vrienden van het Landgraafs Mannenkoor in ieder geval:

  • geïnformeerd met betrekking tot uitvoeringen en activiteiten van ons koor;
  • uitgenodigd om uitvoeringen te bezoeken en deel te nemen aan activiteiten van ons koor;
  • uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van het jaarlijkse St. Joepfeest;
  • op de hoogte gehouden van alle overige zaken die ons koor en de ondersteunende leden aangaan.

Alle ondersteunende leden worden met naam vermeld op een plaquette in ons verenigingslokaal An d’r Put, Pastoor Scheepersstraat 3 te Waubach.

Heeft u interesse om ook ondersteunend lid ofwel Vriend te worden van het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph,

neem dan, eventueel voor meer informatie, contact op met Yvonne Vondenhoff ( gp.vondenhoff@ziggo.nl, Telefoon: 06-48244056)

Andere donateurs

Jaarlijks richt het Landgraafs Mannenkoor zich tot de gemeenschap van Ubach over Worms voor de verkoop van donateurskaarten. In een van-deur-tot-deur-actie vragen wij u om een door uzelf vast te stellen financiële bijdrage.

Gelukkig mogen we elk jaar opnieuw constateren, hoezeer u het Landgraafs Mannenkoor een warm hart toedraagt. Uw donatie draagt in hoge mate bij aan onze financiële gezondheid! Sterker nog, zonder uw bijdragen is het voor ons niet mogelijk om door te gaan op de door ons ingeslagen weg.

We zijn u dan ook zeer erkentelijk en hopen ook bij een volgende gelegenheid weer een beroep op u te mogen doen.

Onze leden zijn alvast zeer gemotiveerd, niet in de laatste plaats ook door de manier waarop ze veelal ontvangen worden!


PLUS Wetzels in Landgraaf is sponsor van het Landgraafs Mannenkoor in 2022!


Het concert met de Don Kosaken in 2021 werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


De grootse uitvoering van de Carmina Burana op 28 mei 2016 in Theater Heerlen werd mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van: