Het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph is opgericht in 1924, in eerste instantie onder de naam Waubachs Mannenkoor. Nog tijdens het oprichtingsjaar werd de naam gewijzigd in: Mannenkoor St. Joseph. De huidige naam kreeg het koor in 1989 (meer over oprichting en historie van ons koor leest u hier). Op 1 januari 2020 telde ons koor niet minder dan 78 actieve zangers.

Ons repertoire is zeer gevarieerd en omvat naast opera- en concertwerken ook popklassiekers en volksliederen. En teneinde enthousiasme en draagkracht te maximaliseren worden onze zangers actief betrokken bij onderhoud en vernieuwing van dit repertoire. Meer algemeen vindt het Landgraafs Mannenkoor een kameraadschappelijke sfeer een belangrijke randvoorwaarde. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan gerust contact op, het verplicht u tot niets.

Wilt u een repetitie bijwonen, ook dat verplicht verder tot niets. We laten u graag van onze gezellige sfeer proeven. U zult ontdekken dat het stoffige imago dat de mannenkoorzang bij velen heeft, berust op een vooroordeel.